Well #2 Kogri

Well #2 Kogri

10°44'21.2"N 2°35'11.0"W

[eau]bottle BRUNN #2 Korta fakta
GPS Brunn 10°44'21.2"N 2°35'11.0"W
Land Ghana
Byn Kogri
Antal användare 2750
Operativ sedan den 7 december 2018


Denna vår andra brunn togs i drift den 7:e december 2018. Carolina Gynning, influencer och konstnär, designade sin egen [eaubottle] för att hjälpa finansiera brunnen och det finns bara 1.500 flaskor i serien. Innan brunnen kom till byn tvingades byborna gå till en smutsig damm full med krokodiler för att få tag på vatten. Byns enda barnmorska lämnade byn eftersom hon inte kunde förlösa barn under sådana omständigheter. Vi möttes med sång och dans och efter en dags borrande till 45 meters djup var det fantastiskt att se vatten forsa fram ur brunnen. De stolta byborna donerade en get till oss som hade blivit svår att ta med hem på flyget till Sverige så vi donerade den till barnhemmet i Jirapa där vi också överlämnade leksaker, kläder och annat användbart som vi tagit med.

Carolina och hennes fantastiska [eau]bottle "Essence of Ibiza" ger nu färskvatten i många år framöver till de över 2500 byborna i Kogri.  Krokodilerna kan återigen ostörda njuta av sin älskade vattenpond. Win-Win

Skolbarnen välkomnar den nya vattenkällan